01 Februari 2019 10:16 wib
  • zakat

Pihak UPZ UINSU  yang diwakili oleh Dr. Achyar Zein sebagai Ketua, Dr. H. Saparuddin Siregar, SE. Ak, M.Ag, MA, CA sebagai Wakil Ketua, Drs. Abdullah Syaha sebagai Sekretaris, Dr. Hj. Nurlaila, SE, Ak, MA sebagai bendahara, serta Dr. Mukhtaruddin, MA menerima audiensi yang dilakukan oleh UPZ BKM AL ISSYAH HAKIM, Kamis ( 31/1)  BIRO AAKK UINSU. 

Audiensi yang dilakukan oleh pihak UPZ BKM AL ISSYAH HAKIM dengan tujuan untuk menjalin kerjasama dalam bidang permberdayaan kemashlahatan ummat meliputi : pendampingan dan  pembinaan para UMKM yang berada dalam pembinaan UPZ BKM AL ISSYAH HAKIM, dan pendampingan dalam mensosialisasikan zakat kepada para calon muzakki.