Syarat Wajib Zakat Fitrah

  1. Islam.
  2. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan.
  3. Seseorang yang mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan dan wajib dinafkahi.
  4. Merdeka.